Novinky

Zajištění vývoje IS KSP pro rok 2013

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Jednací řízení
 • Nadlimitní
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Ukončená
Aktualizováno 17. 10. 2013
 • Oprava řádku Druh veřejné zakázky - jedná se o Nadlimitní VZ a související aktualizace souboru Odůvodnění VZ
 • Doplnění formuláře, publikace smlouvy.

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-71238/2013/23-2302/D
NázevZajištění vývoje IS KSP pro rok 2013
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání výzvy k jednání 29.08.2013
Evidenční číslo ISVZ359601
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-71238-2013-23-2302-D-v-02 (.PDF, 560 kB)

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (vč.příloh) - MF-71238-2013-23-2302-D (.PDF, 630 kB)

 • Výzva k podání nabídky
  • Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
  • Příloha č. 2 - Čestné prohlášení (§ 68 odst. 3 zákona)
  • Příloha č. 3 - Obchodní a platební podmínky
Podání nabídek do25. 9. 2013 
Otevírání obálek25. 9. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 359601

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Odbor 23 - Finanční, odd. 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Asseco Central Europe, a.s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

CenaKč 3 858 000,-- bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 16.10.2013.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější