Novinky

Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 5 měsíců

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Jednací řízení
 • Podlimitní
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 16. 5. 2013
 • Publikace smlouvy, doplnění formuláře

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-47692/2013/23-2302/Se
NázevZajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 5 měsíců
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne27.03.2013
Evidenční číslo ISVZ354000
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - VZ - MF-47692/2013/23-2302/Se (.PDF, 534 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - VZ - MF-47692/2013/23-2302/Se (.PDF, 660 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k jednání
 • Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
 • Příloha č. 2 – Čestné prohlášení dle § 68 zákona
 • Příloha č. 3 – Návrh obchodních a platebních podmínek
Podání nabídek do5. 4. 2013 16:00
Otevírání obálek5. 4. 2013 v 16:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/  (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 35400

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor - 23 - Finanční, oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Asseco Central Europe, a.s.

Cena2 530 000,-
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 30.04.2013.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád a Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden zájemce.

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější