Novinky

Stěhovací služby

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 17. 5. 2013
 • Publikace smlouvy, doplnění formuláře

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-88707/2012/23-232/T
NázevStěhovací služby
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním formuláře Oznámení o zakázce do Informačního systému veřejných zakázek - Uveřejňovacího subsystému dnem13.12.2012
Evidenční číslo ISVZVZ 231125
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - VZ - MF-88707/2012/23-232/T (.PDF, 302 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - VZ - MF-88707/2012/23-232/T (.PDF, 427 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Zadávací dokumentace
 • Část A. - Pokyny pro dodavatele
 • Část B. - Osnova pro zpracování nabídky
 • Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
 • Příloha č. 2 - Čestné prohlášení
 • Příloha č. 3 - Prokázání technických kvalifikačních předpokladů
 • Příloha č. 4 - Platební a obchodní podmínky (návrh smlouvy)

Přílohy zadávací dokumentace č.1-4 v editovatelném formátu - VZ - MF-88707/2012/23-232/T (.DOC, 183 kB)
ke stažení ve formátu WORD

Podání nabídek do7. 2. 2013 10:00
Otevírání obálek7. 2. 2013 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/   (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: VZ 231125

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor - 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

STĚHOVÁNÍ Praha spol. s r.o., Špálova 1070/30, 702 00 Ostrava

CenaKč 419 500,- bez DPH (roční plnění)
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

Podepsána dne 17.4.2013.

Ceny ostatních uchazečů

2. Kč 476 100,- bez DPH
3. Kč 828 900,- bez DPH
4. Kč 926 800,- bez DPH

Kód agendy-
Poznámky

-

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější