Novinky

Snížení rozsahu dodávané funkcionality RISPR, včetně řešení ve funkční oblasti RISRE při současném navýšení objemu služeb funkční a technické podpory v rámci IISSP

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Nadlimitní
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 6. 6. 2013
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-49263/2013/23-2302/D
NázevSnížení rozsahu dodávané funkcionality RISPR, včetně řešení ve funkční oblasti RISRE při současném navýšení objemu služeb funkční a technické podpory v rámci IISSP
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání výzvy k jednání dne 16.05.2013
Evidenční číslo ISVZ349851
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-49263-2013-23-2302-D (.PDF, 534 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-49263-2013-23-2302-D  (.PDF, 561 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k podání nabídky
  • Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
  • Příloha č. 2 - Detailní specifikace
Podání nabídek do21. 5. 2013 
Otevírání obálek22. 5. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 349851

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 - Finanční, odd. 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč IBM Česká republika, spol.s r.o., V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4
Cena--
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 29.5.2013.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy-
Poznámky

-

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější