Novinky

Služby bezpečného síťového rozhraní v lokalitách Finanční správy a Ministerstva financí

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 13. 9. 2016
 • Publikace Dodatečných informací č.1
 • Doplnění formuláře, publikace smlouvy
 • Publikace dodatku č. 1 ke smlouvě
 • Výměna souboru - smlouva

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-107214/2013/23-2302/D
NázevSlužby bezpečného síťového rozhraní v lokalitách Finanční správy a Ministerstva financí
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení02.11.2013
Evidenční číslo ISVZ351662
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - MF-107214-2013-23-2302-D (.ZIP, 307 kB)

 • Část A - Zadávací dokumentace
 • Část B - Krycí list nabídky
 • Část C - Osnova pro zpracování nabídky
 • Část D - Čestné prohlášení

Přílohy zadávací dokumentace - MF-107214-2013-23-2302-D  (.ZIP, 302 kB)

 • Příloha č.1 - Platební a obchodní podmínky
 • Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu plnění
Podání nabídek do3. 1. 2014 10:00
Otevírání obálek3. 1. 2014 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 351662

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 Finanční - oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi) Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.1 - ze dne 27.11.2013 - MF-107214-2013-23-2302-D (.PDF, 309 kB)
Vybraný uchazeč

ANECT a.s., Vídeňská 125, 619 00 Brno

CenaKč bez DPH 15 647 952,--
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

Podepsána dne 28.4.2014.

Dodatek ke smlouvě č. 1 - MF-0107214-2013-23-2302 (.PDF, 687 kB)

Ceny ostatních uchazečů

Kč bez DPH 22 485 000,--; 25 008 000,--; 31 798 896,--;
44 370 578,08

Kód agendy-
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější