Novinky

Sanace nově zjištěných skutečností v dílčí lokalitě SO33 v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Malého rozsahu
  • Ukončená
  • Veřejná zakázka
  • Služby

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-61892/2013/45
NázevSanace nově zjištěných skutečností v dílčí lokalitě SO33 v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky 3 subjektům ze dne 10.06.2013
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-61892-2013-45 (.PDF, 322 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do26. 6. 2013 
Otevírání obálek28. 8. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

TALPA, spol. s r.o.

Cena820 220,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 7.8.2013.

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 930 150,00 Kč bez DPH.

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější