Novinky

„Revitalizace území Sokolov, Svatava II. etapa (1. část) – dodatečné stavební práce“

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Ekologické zakázky
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Stavební práce
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 11. 12. 2013
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-104558/2013/45-4502
Název„Revitalizace území Sokolov, Svatava II. etapa (1. část) – dodatečné stavební práce“
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání výzvy k podání nabídky dne22.10.2013
Evidenční číslo ISVZ375666
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-104558-2013-45-4502 (.PDF, 1304 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Přílohy zadávací dokumentace č. 1,2 a 4 - MF-104558-2013-45-4502 (.ZIP, 3820 kB)
ke stažení ve formátu ZIP

Podání nabídek do31. 10. 2013 
Otevírání obálek31. 10. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 375666

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Vybraný uchazeč Sdružení VHS a IBL - Sokolov, Svatava (Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IBL CZ a.s.)
Cena8 648 128,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 28.11.2013.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy-
Poznámky VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější