Novinky

Provedení monitoringu vybraného souboru objektů včetně regenerace vybraných monitorovacích vrtů a jejich monitoringu na lokalitě Opočnice společnosti Crystal BOHEMIA, a.s.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ekologické zakázky
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-99578/2013/45
NázevProvedení monitoringu vybraného souboru objektů včetně regenerace vybraných monitorovacích vrtů a jejich monitoringu na lokalitě Opočnice společnosti Crystal BOHEMIA, a.s.
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky 3 subjektům ze dne 30.09.2013
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-0099578-2013-45 (.PDF, 334 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do22. 10. 2013 
Otevírání obálek25. 10. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

EKORA s.r.o.

Cena320 220,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Smlouva o poskytnutí služeb - MF-99578-2013-45 (.PDF, 1170 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 323 900,00 Kč bez DPH.

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější