Novinky

Poskytování IP MPLS datové služby pro regionální pracoviště AO - Olomouc na období 2014+

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 12. 1. 2015
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-110153/2013/33
NázevPoskytování IP MPLS datové služby pro regionální pracoviště AO - Olomouc na období 2014+
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníUzavřená výzva 6 zájemcům o veřejnou zakázku ze dne 14.11.2013
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/13/V0000 8926
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč.příloh - MF-110153-2013-33  (.PDF, 676 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k podání nabídky
  • Příloha č. 1 – Závazný vzor Smlouvy
Podání nabídek do21. 11. 2013 11:00
Otevírání obálek21. 11. 2013 v 11:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz  EČ: T002/13/V0000 8926

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – odbor Řízení a provoz ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, Praha, IČ 28175492

Cena91 200,00 bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 19.12.2013.

Ceny ostatních uchazečů 129600,-Kč, 137 808,-Kč, 148200,- Kč , všechny bez DPH
Kód agendy§14, odst. 3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější