Novinky

Poskytování datových komunikačních služeb IP MPLS pro potřeby resortu MF 2013+

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Zrušená
Aktualizováno 8. 1. 2014
 • Publikace Dodatečných informací k ZD č.1
 • Publikace Dodatečných informací k ZD č.2
 • Publikace Dodatečných informací k ZD č.3
 • Publikace Dodatečných informací k ZD č.4,5,6
 • Publikace Dodatečných informací k ZD č.7
 • Publikace Dodatečných informací k ZD č.8,9
 • Publikace Dodatečných informací k ZD č.10
 • Publikace Dodatečných informací k ZD č.11, 12
 • Publikace Dodatečných informací k ZD č.13
 • Publikace Dodatečných informací k ZD č.14 - aktualizace data podání nabídek a otevírání obálek
 • Publikace Dodatečných informací k ZD č.15
 • Publikace Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-63306/2013/23-2302/Se
NázevPoskytování datových komunikačních služeb IP MPLS pro potřeby resortu MF 2013+
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání "Oznámení o zakázce" do VVZ, resp. Věstníku EU dne 31. 05. 2013 - uveřejněno ve VVZ dne 05.06.2013
Evidenční číslo ISVZ234252
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-63306-2013-23-2302 (.PDF, 244 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (vč. příloh) - MF-63306-2013-23-2302 (.PDF, 885 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace - část A. – Pokyny pro dodavatele
Zadávací dokumentace - část B. – Krycí list nabídky
Zadávací dokumentace - část C. – Osnova pro zpracování nabídky
Zadávací dokumentace - část D. – Čestné prohlášení
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu veřejné zakázky
Příloha č. 2 - Poptávané služby
Příloha č. 3 - Platební a obchodní podmínky (Závazný vzor smlouvy)

Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení - ze dne 6.1.2013 - MF-63306-2013-23-2302-Se  (.PDF, 252 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do4. 9. 2013 10:00
Otevírání obálek4. 9. 2013 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 234252

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 Finanční - oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Do 28.08.2013.

 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.1 - ze dne 13.6. 2013 - MF-63306-2013-23-2302 (.PDF, 615 kB)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.2 - ze dne 18.6.2013 - MF-63306-2013-23-2302 (.PDF, 565 kB)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.3 - ze dne 27.6.2013 - MF-63306-2013-23-2302-Se (.PDF, 518 kB)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.4,5,6 - ze dne 2.7.2013 - MF-63306-2013-23-2302 (.PDF, 850 kB)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.7 - ze dne 10.7.2013 - MF-63306-2013-23-2302 (.PDF, 668 kB)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.8,9 - ze dne 12.7.2013 - MF-63306-2013-23-2302 (.PDF, 690 kB)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.10 - ze dne 16.7.2013 - MF-63306-2013-23-2302 (.PDF, 583 kB)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 11 a č. 12 - ze dne 19.7.2013 - MF-63306-2013-23-2302 (.PDF, 684 kB)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.13 - ze dne 22.7.2013 - MF-63306-2013-23-2302 (.PDF, 808 kB)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.14 - ze dne 24.7.2013 - MF-63306-2013-23-2302 (.PDF, 506 kB)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.15 - ze dne 2.9.2013 - MF-63306-2013-23-2302 (.PDF, 560 kB)
Vybraný uchazeč

*

Cena*
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

*

Ceny ostatních uchazečů

*

Kód agendyKompetence vychází z potřeby zajištění každodenních činností MF a jednotlivých resortních složek a dále z přijatých usnesení vlády v oblasti elektronizace státní správy a usnesení vlády ze dne 18. ledna 2012 č. 50 o Změně Koncepce rozvoje KIVS, dále pak usnesení vlády ze dne 28. března 2012 č. 385 o Koncepci nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy v období po 27. březnu 2013 a usnesení vlády ze dne 27. února 2013 č. 138 k aktuálnímu stavu zadávacího řízení na veřejnou zakázku Poskytování služeb KIVS - 2013-2017.
Poznámky

Otevřené řízení prováděné formou centralizovaného zadávání s využitím elektronických prostředků a nástrojů dle § 149 zákona č. 137/2006 Sb., oveřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
Změna pro podání nabídek, otevírání obálek s nabídkami a poskytnutí dodatečných informací.
Zadávací řízení zrušil svým Rozhodnutím Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pod č. j.: ÚHOS-S480/2013/VZ-
23096/2013/513/ZKy/RNi dne 26. 11. 2013 podle § 112 zákona ve správním řízení po
přezkoumání úkonů zadavatele z důvodu nedodržení postupu zadavatelem stanoveným podle §
40 odst. 3 zákona.

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější