Novinky

Opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže v areálu SPOLANY a.s. Neratovice, lokalita stará amalgámová elektrolýza, stavba 880A – dodatečné stavební práce

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Jednací řízení
 • Podlimitní
 • Stavební práce
 • Ukončená
 • Veřejná zakázka
 • Ekologické zakázky
Aktualizováno 17. 5. 2013
 • Publikace smlouvy, doplnění formuláře

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-25881/2013/45-4502
NázevOpatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže v areálu SPOLANY a.s. Neratovice, lokalita stará amalgámová elektrolýza, stavba 880A – dodatečné stavební práce
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne26.03.2013
Evidenční číslo ISVZ354009
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) vč. příloh - VZ - MF-25881/2013/45-4502 (.PDF, 7609 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k jednání
 • Příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
 • Příloha č. 2 - Výkaz výměr
 • Příloha č. 3 - Projektová dokumentace
 • Příloha č. 4 - Rozhodnutí ČIŽP OI Praha
 • Příloha č. 5 - Směrnice FNM ČR a MŽP č. 3/2004
Podání nabídek do4. 4. 2013 10:00
Otevírání obálek4. 4. 2013 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/  (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 354009

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor - 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

GEOSAN GROUP a.s.

Cena117 123 800,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 30.4.2013.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy-
Poznámky       

VZ je zadávána dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ - dodatečné stavební práce - vyzván k jednání je původní dodavatel. Toto uveřejnění  informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní  dodavatelé nebudou k jednání  připuštěni.

* - Informace, které budou postupně doplňovány 

Doporučované

Nejčtenější