Novinky

Nové Sedlo – příprava území a STV pro průmyslovou zónu – dodatečné stavební práce

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Ekologické zakázky
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Stavební práce
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 15. 10. 2013
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF - 55758/2013/45-4502
NázevNové Sedlo – příprava území a STV pro průmyslovou zónu – dodatečné stavební práce
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízení16.07.2013
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Výzva k jednání - MF-55758-2013-45 (.PDF, 354 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace - MF-55758-2013-45 (.PDF, 1251 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Přílohy zadávací dokumentace č.1-4 - MF-55758-2013-45 (.PDF, 7114 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha č. 3 - Projektová dokumentace – v případě zájmu k dispozici k nahlédnutí u zadavatele (kontaktní osoba Věra Tomanová).

Podání nabídek do25. 7. 2013 
Otevírání obálek25. 7. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Sdružení „Nové Sedlo“, vedoucí účastník sdružení – Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s., další účastníci sdružení – EUROVIA CS, a.s., HERKUL a.s., H-REKULTIVACE, a.s.

Cena29.207.657,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 2.10.2013.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy-
Poznámky

VZ je zadávána dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ - dodatečné stavební práce - vyzván k jednání je původní dodavatel. Toto uveřejnění informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní dodavatelé nebudou k jednání připuštěni.

Doporučované

Nejčtenější