Novinky

Nákup stolních počítačů a příslušenství pro resort MF

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Dodávka
 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 18. 3. 2015
 • Publikace Dodatečných informací č.1
 • Publikace Dodatečných informací č.2
 • Publikace Dodatečných informací č.3
 • Publikace Dodatečných informací č.4
 • Publikace Dodatečných informací č.5
 • Publikace Rozhodnutí o zrušení VZ
 • Publikace Opatření k novému posouzení a hodnocení nabídek
 • Oznámení o zrušení VZ
 • Publikace Opatření a Rozhodnutí zadavatele o vyřízení námitek stěžovatele
 • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-8083/2014/9001/Se dříve MF-43395/2013/23-2302/BA
NázevNákup stolních počítačů a příslušenství pro resort MF
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízení22.08.2013
Evidenční číslo ISVZ348298
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-43395-2013-23-2302-BA (.PDF, 519 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (vč. příloh) - MF-43395-2013-23-2302-BA (.PDF, 700 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Zadávací dokumentace (část A., B. C. a D.)
 • Příloha č. 1 - Platební a obchodní podmínky
 • Příloha č. 2 - Technická specifikace předmětu plnění

Rozhodnutí o zrušení VZ - ze dne 11.10.2013 - MF-0043395-2013-23-2302-BA (.PDF, 251 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Opatření k novému posouzení a hodnocení nabídek - MF-43395-2013-23-2302-BA  (.PDF, 241 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Oznámení o zrušení VZ - ze dne 23.10.2014 -  MF-43395-2013-23-2302-BA (.PDF, 282 kB)

Opatření a Rozhodnutí zadavatele o vyřízení námitek stěžovatele - MF-008083-2014-9001-Se (.ZIP, 341 kB)

 

Podání nabídek do15. 10. 2013 10:00
Otevírání obálek15. 10. 2013 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/
(http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 348298

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Odbor - Finanční, odd. 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.1 - ze dne 12.9.2013 - MF-0043395-2013-23-2302-BA (.PDF, 485 kB)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.2 - ze dne 19.9.2013 - MF-0043395-2013-23-2302-BA (.PDF, 440 kB)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.3 - ze dne 24.9.2013 - MF-43395-2013-23-2302-BA  (.PDF, 423 kB)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.4 - ze dne 7.9.2013 - MF-43395-2013-23-2302-BA  (.PDF, 390 kB)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.5 - ze dne 9.10.2013 - MF-43395-2013-23-2302-BA (.PDF, 390 kB)
Vybraný uchazeč

Notes CS, a.s.

Cena78 041 532,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 13.3.2015.

Ceny ostatních uchazečů

80 956 244,- Kč bez DPH - JVM Computers spol. s r.o.
82 501 733,4,- Kč bez DPH - AutoCont CZ a.s.

Kód agendyPodpora běžného provozu ICT
Poznámky Zadavatel zrušil svoje rozhodnutí o zrušení předmětného zadávacího řízení uveřejněného dne 29. 10. 2014 ve Věstníku veřejných zakázek a na Profilu zadavatele

Doporučované

Nejčtenější