Novinky

Likvidace hlavního důlního díla – Nová jáma Josef

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Ekologické zakázky
 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Služby
 • Ukončená
Aktualizováno 4. 9. 2014
 • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-68746/2013/45
NázevLikvidace hlavního důlního díla – Nová jáma Josef
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení12.11.2013
Evidenční číslo ISVZ369642
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-68746-2013-45 (.PDF, 410 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - MF-68746-2013-45 (.PDF, 2383 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Přílohy zadávací dokumentace č.1-5 - MF-68746-2013-45 (.PDF, 6761 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
 • Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
 • Příloha č. 3 - Projektová dokumentace - bez příloh, přílohy jsou pouze k nahlédnuti na oddělení 4502
 • Příloha č. 4 - Pravidla mezirezortní komise
 • Příloha č. 5 - Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou
Podání nabídek do16. 1. 2014 09:00
Otevírání obálek16. 1. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 369642

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč ZEPRA mining s.r.o.
Nerudova 621
793 76 Zlaté Hory
IČ 25842234
Cena50 997 890,-- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 29.8.2014.

Ceny ostatních uchazečů 66 961 650,-- Kč bez DPH
69 850 630,-- Kč bez DPH
Kód agendy-
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější