Novinky

Dodávka serverů pro obměnu FW soustavy

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Dodávka
  • Malého rozsahu
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 29. 11. 2013
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-106325/2013/33
NázevDodávka serverů pro obměnu FW soustavy
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníOtevřená výzva neomezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku s přímým oslovením 6 uchazečů ze dne 25.10.2013
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/13/V00008317
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-106325-2013-33 (.PDF, 714 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k podání nabídky
  • Příloha č. 1 - Technická specifikace
  • Příloha č. 2 - Platební a obchodní podmínky
  • Příloha č. 3 - Další podmínky účasti uchazečů ve VZMR
Podání nabídek do5. 11. 2013 15:00
Otevírání obálek5. 11. 2013 v 15:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz EČ: T002/13/V00008317

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – odbor Řízení a provoz ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ANECT a.s., se sídlem Vídeňská 125, 619 00 Brno, IČO: 25313029

Cena533 179,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 22.11.2013.

Ceny ostatních uchazečů

Nebyly, byla podána pouze jediná nabídka

Kód agendy§ 12, 14) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější