Novinky

Provedení doprůzkumu na lokalitě Transformovna Čechy střed - Mochov společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ekologické zakázky
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-95003/2012/45
NázevProvedení doprůzkumu na lokalitě Transformovna Čechy střed - Mochov společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky 3 subjektům ze dne9.10.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) (.PDF, 272 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do25. 10. 2012 
Otevírání obálek29. 10. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Vodní zdroje Holešov a.s.

Cena951 790,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 20.11.2012.

Ceny ostatních uchazečů Nejvyšší nabídková cena: 989 900,00 Kč bez DPH
Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Nejčtenější