Novinky

Provedení mimořádného auditu systému a mimořádných auditů operací vybraných projektů Regionálního operačního programu Střední Čechy

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Nadlimitní
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Zrušená
Aktualizováno 1. 11. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-93340/2012/23-232
NázevProvedení mimořádného auditu systému a mimořádných auditů operací vybraných projektů Regionálního operačního programu Střední Čechy
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k jednání dne 5. 10. 2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání
ke stažení ve formátu PDF

  • příloha č. 1 - Obchodní a platební podmínky (ke stažení ve formátu PDF)
  • příloha č. 2 - Krycí list nabídky (ke stažení ve formátu PDF)
  • příloha č. 3 - Způsob a zásady jednání, bude-li jednání vedeno s více zájemci (ke stažení ve formátu PDF)

 

Podání nabídek do18. 10. 2012 
Otevírání obálek18. 10. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

* EČ po podpisu smlouvy

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky Zrušeno Rozhodnutím zadavatele ze dne 1.11.2012

Doporučované

Nejčtenější