Novinky

Doplnění monitorovacího systému o nové vrty situované na výstupním profilu na hranici areálu a vně areálu společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově včetně 4-letého monitoringu kvality podzemních vod

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ekologické zakázky
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-86710/2012/45
NázevDoplnění monitorovacího systému o nové vrty situované na výstupním profilu na hranici areálu a vně areálu společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově včetně 4-letého monitoringu kvality podzemních vod
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky 3 subjektům ze dne28.8.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) (.PDF, 300 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do25. 9. 2012 
Otevírání obálek3. 10. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

LINEO, spol. s r.o.

Cena333 000,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 15.11.2012.

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 460 910,00 Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější