Novinky

Analýza poskytující údaje pro zpracování zprávy o hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o dani z nemovitostí v souvislosti s jedním inkasním místem

odbor 26 - Majetkové daně a oceňování
odbor 26 - Majetkové daně a oceňování

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Malého rozsahu
  • Ukončená
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Služby
  • Průzkum trhu

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-76817/2012/26
NázevAnalýza poskytující údaje pro zpracování zprávy o hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o dani z nemovitostí v souvislosti s jedním inkasním místem
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání ze dne12.7.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

poptávka - e-mail

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 26 - Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

e-mailem

Vybraný uchazeč

Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.

Cena236 600 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 25.07.2012

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena 760 000,- Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější