Novinky

Vývoj informačního systému EDS/SMVS

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Nadlimitní
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ukončená
Aktualizováno 29. 10. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF–64279/2012/23-232/BA
NázevVývoj informačního systému EDS/SMVS
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k jednání dne7.9.2012
Evidenční číslo ISVZVZ 223702
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh) (.PDF, 425 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k jednání
  • Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
  • Příloha č. 2 - Platební a obchodní podmínky
Podání nabídek do5. 10. 2012 
Otevírání obálek10. 10. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 223702 

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Syscom Software, spol. s r.o., Kytlická 818/21/A, 190 00 Praha 9, IČ 61498084

Cena31 382 993,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 23.10.2012

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZákon č. 218/2010 Sb. a Vyhláška č. 11/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější