Novinky

Instalace dveřní clony v budově Janovského

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Přímé zadání
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-61062/2012/23-232/BA
NázevInstalace dveřní clony v budově Janovského
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení10.7.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 - Finanční, odd. 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

KLIMAK s.r.o., Fričova 13, Praha 2, IČ 48534595

Cena369.498,- Kč vč. DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 10.07.2012.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

-

Nejčtenější