Novinky

Prodloužení nájmu směrovačů pro Daňovou správu

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Dodávka
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Veřejný sektor
  • Ukončená
Aktualizováno 26. 6. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-33408/2012/23-232/T
NázevProdloužení nájmu směrovačů pro Daňovou správu
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k jednání 27.3.2012
Evidenční číslo ISVZ7203010022076
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh) (.PDF, 402 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
  • Příloha č. 2 - Obchodní a platební podmínky
Podání nabídek do30. 4. 2012 
Otevírání obálek10. 5. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 7203010022076

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ANECT a.s., Vídeňská 125, 619 000  Brno

CenaKč 3 249 000,- bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se pro JŘBU - 1 dodavatel.
Smlouva

Podepsána dne 30.5.2012

Ceny ostatních uchazečů

*

Kód agendy*
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden zájemce.

Nejčtenější