Novinky

Služby IT specialistů pro rozvoj funkcionality monitorování a řízení veřejných financí v rámci CSÚIS

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Podlimitní
 • Služby
 • Veřejný sektor
 • Zjednodušené řízení
 • Ukončená
Aktualizováno 23. 5. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-32699/2012/23-232Se
NázevSlužby IT specialistů pro rozvoj funkcionality monitorování a řízení veřejných financí v rámci CSÚIS
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Zjednodušené řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k podání nabídky z 26.3.2012
Evidenční číslo ISVZ7203012018057
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (.PDF, 389 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k podání nabídky
 • Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace
 • Příloha č. 2 - Obsah nabídky
 • Příloha č. 3 - Krycí list nabídky
 • Příloha č. 4 - Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky
 • Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
 • Příloha č. 6 – Seznam subdodavatelů, kterým dodavatel má v úmysl zadat části zakázky
Podání nabídek do16. 4. 2012 15:00
Otevírání obálek17. 4. 2012 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.e-zakazky.cz/
Aktivní zveřejnění do 16. 04. 2012

www.isvzus.cz   - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 7203012018057

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 Finanční - oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Do 16.04.2012 do 15:00 hodin

Vybraný uchazeč

MNL, spol. s r.o.

Cena1944000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 16.5.2012

Ceny ostatních uchazečů
 • 2684000,- Kč bez DPH,
 • 2880000,- Kč bez DPH
Kód agendy*
Poznámky

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení zadávaném podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Doporučované

Nejčtenější