Novinky

Odborné služby IT specialistů v rámci implementace IISSP

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-32489/2012/23-232
NázevOdborné služby IT specialistů v rámci implementace IISSP
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVZMR - ze dne20.3.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Tato veřejná zakázka byla zadána podle výjimky ze Směrnice MF č.11/2006.

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - odd. 232 Zadávání veřejných zakázek / odbor 38 - Rozvoj ICT MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Ing. Petr Kremla, Jižní 5, 350 02 Cheb

Cena1 999 000,- Kč (bez DPH)
Základní hodnotící kritérium-
Smlouva

Podepsána dne 2.5.2012

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější