Novinky

Revitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského hradu v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti a příprava území pro volnočasové aktivity

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Otevřené řízení
 • Podlimitní
 • Stavební práce
 • Ekologické zakázky
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 1. 2. 2013

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-18871/2012/45-452-1
NázevRevitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského hradu v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti a příprava území pro volnočasové aktivity
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Otevřené řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízení22.3.2012
Evidenční číslo ISVZ213472; evid. č. formuláře 7202011013472; 7303011010171
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (.PDF, 431 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Přílohy zadávací dokumentace č.1-6 - VZ - MF-18871/2012/45-452 (.PDF, 6449 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění);
 • Příloha č. 2 - Výkaz výměr - není uveřejněn, na požádání zadavatel umožní do něj nahlédnout;
 • Příloha č. 3 - Projektová dokumentace - není uveřejněna, na požádání zadavatel umožní do ní nahlédnout;
 • Příloha č. 4 - Pravidla mezirezortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje;
 • Příloha č. 5 - Dohoda o spolupráci mezi zhotovitelem a právnickou osobou při provádění veřejné zakázky;
 • Příloha č. 6 - Správní dokumenty k předmětné veřejné zakázce - nejsou uveřejněny, na požádání zadavatel umožní do nich nahlédnout.

Poskytování zadávací dokumentace - EKOLOGICKÉ VZ

Všeobecné informace Ministerstva financí k poskytování zadávací dokumentace (.PDF, 96 kB)- (pro druh VZ: Otevřené řízení)

 • Objednání zadávací dokumentace (žádost)
 • Úhrada nákladů za zadávací dokumentaci
 • Vyzvednutí zadávací dokumentace - Česká republika - Ministerstvo financí, Praha 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10, Věra Tomanová, tel. +420 257 043 964

Příloha - Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace u Ministerstva financí (.PDF, 62 kB)- (pro druh VZ: Otevřené řízení)

Podání nabídek do26. 4. 2012 16:00
Otevírání obálek3. 5. 2012 v 13:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/   (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 7202011010171; nové evidenční číslo 7202011013472 *)

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 11.4.2012

Vybraný uchazeč

Sdružení „Slezskoostravský hrad - revitalizace“;
vedoucí účastník sdružení:
AWT Rekultivace a.s.,
IČ: 47676175,
Dělnická 41/884,
735 64  Havířov – Prostřední Suchá

Cena28.616.894,28 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 19.12.2012

Ceny ostatních uchazečů

29.706.368,78 Kč bez DPH;
29.885.037,74 Kč bez DPH

Kód agendy-
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější