Novinky

Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Zrušená
 • Služby
Aktualizováno 7. 1. 2013

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-17536/2012/23-232/Se
NázevZajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním formuláře "Oznámení o zakázce" do IS VZ, resp. Věstníku EU dne 23.10.2012 - uveřejněno v ISVZ US dne 25.10.2012.
Evidenční číslo ISVZVZ 236082
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (včetně příloh) - č.j. MF-17536/2012/23-232/Se
ke stažení ve formátu PDF

 • Zadávací dokumentace
 • Příloha č. 1 – Technické podmínky
 • Příloha č. 2 – Závazná osnova pro zpracování nabídky
 • Příloha č. 3 – Krycí list nabídky
 • Příloha č. 4 – Návrh smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky
 • Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
 • Příloha č. 6 – Seznam subdodavatelů, kterým dodavatel má v úmysl zadat části zakázky.

 

Podání nabídek do14. 12. 2012 10:00
Otevírání obálek14. 12. 2012 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/  (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: VZ 236082

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73 

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor - 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Do 15:00 hodin dne 06.12.2012

 • Dodatečné informace č.1 ze dne 8.11.2012 (ke stažení ve formátu PDF)
Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyKompetence nepřímo vyplývá např. ze zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf. a zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výn. z trestné činnosti
Poznámky

Zadávací řízení bylo zadavatelem zrušeno dne 7. ledna 2013.

Doporučované

Nejčtenější