Novinky

Úprava informačního systému auditního orgánu ISAO

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Jednací řízení
 • Podlimitní
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Ukončená
Aktualizováno 20. 12. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-112563/2012/23-232/Se
NázevÚprava informačního systému auditního orgánu ISAO
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne10.12.2012
Evidenční číslo ISVZVZ 237821
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky (.PDF, 312 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (.PDF, 444 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k jednání 
 • Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
 • Příloha č. 2 – Čestné prohlášení dle § 68 zákona
 • Příloha č. 3 – Návrh obchodních a platebních podmínek
Podání nabídek do20. 12. 2012 
Otevírání obálek20. 12. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 237821

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 - Finanční, odd. 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ASD Software, s.r.o., Žerotínova 2981/55A, 787 01 Šumperk

Cena800 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 17.12.2012.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyKompetence MF vychází ze zákona č. 320/2001 Sb., nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nařízení Rady (ES) č. 1084/2006, nařízení Rady (ES) č. 1198/2006, nařízení Rady (ES).
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden zájemce.

Doporučované

Nejčtenější