Novinky

Servisní podpora tiskáren Fargo a jejich příslušenství

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Zrušená
Aktualizováno 20. 2. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF33/108774/2011-333
NázevServisní podpora tiskáren Fargo a jejich příslušenství
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva neomezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku ze dne30.1.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - text výzvy (.PDF, 537 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do6. 2. 2012 12:00
Otevírání obálek6. 2. 2012 v 12:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

E-tržiště www.allytrade.cz - 33/108774/2011-332

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 33 – Řízení ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritérium-
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

Žádné, byla podána jediná nabídka, kterou zadavatel neakceptoval.

Kód agendy§14, odst. 3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

Vyřazením jediné nabídky pro neakceptovatelné nabídkové ceny není možno v této zakázce dále nikoho hodnotit. Tato zakázka malého rozsahu byla dne 14.2.2012 zadavatelem zrušena. Na etržišti www.allytrade.cz bylo toto výběrové řízení stornováno dne 15.2.2012.

Nejčtenější