Novinky

Zajištění podpory provozu BK (Bezpečná komunikace)

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Jednací řízení
  • Bez uveřejnění
  • Podlimitní
  • Služby
Aktualizováno 15. 2. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/106795/2011/T
NázevZajištění podpory provozu BK (Bezpečná komunikace)
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne06.12.2011
Evidenční číslo ISVZ7203010007626
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha č. 1 - Obchodní a platební podmínky
  • Příloha č. 2 - Podrobná specifikace veřejné zakázky
  • Změna Výzvy ze dne 12.12.2011
Podání nabídek do12. 12. 2011 
Otevírání obálek12. 12. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - vepsat  evidenční číslo: 7203010007626 -  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 7203010007626 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

SEFIRA spol. s r.o., 108 00  Praha 10, Počernická 96

CenaKč 500 000,- bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 04.01.2012

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější