Novinky

Vývoj IS SDSL

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Veřejná zakázka
  • Služby
Aktualizováno 28. 11. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/91395/2011/T
NázevVývoj IS SDSL
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k jednání ze dne5.10.2011
Evidenční číslo ISVZ7000000001713
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
  • Příloha č. 2 - Obchodní a platební podmínky
Podání nabídek do12. 10. 2011 
Otevírání obálek12. 10. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - vepsat  evidenční číslo: 7000000001713-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 7000000001713 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ASD Software s.r.o., 787 01  Šumperk, Žerotínova 2981/55A IČ 62363930

CenaKč 1 100 160,- bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 31.10.2011

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZákon č. 202/1990 Sb. O loteriích a podobných hrách
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější