Novinky

Úprava řeky Stonávky v km 0,00 – 2,90 etapa A - dodatečné stavební práce

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Podlimitní
  • Stavební práce
  • Jednací řízení
  • Bez uveřejnění
Aktualizováno 5. 12. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF45/74960/2011
NázevÚprava řeky Stonávky v km 0,00 – 2,90 etapa A - dodatečné stavební práce
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne06.09.2011
Evidenční číslo ISVZ7000000002402
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

Poznámka:

  • Příloha č. 3 - Zadávací dokumentace (projekt) nebude uveřejněna – prosím jen uvést informaci, že na požádání zadavatel umožní do ní hahlédnout,
    kontaktní tel. 257043964 pí. Tomanová
Podání nabídek do16. 9. 2011 
Otevírání obálek21. 9. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   -vepsat  evidenční číslo: 7000000002402-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 7000000002402 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Sdružení Stonávka 2010, vedoucí účastník AWT Rekultivace a.s., další účastník Energie - stavební a báňská a.s.

Cena26.489.040,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNe - vyzván 1 zájemce
Smlouva

Podepsána dne 22.11.2011

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ je zadávána dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ - dodatečné stavební práce - vyzván k jednání je původní dodavatel.
Toto uveřejnění  informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti,
nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní  dodavatelé nebudou k jednání  připuštěni.

Doporučované

Nejčtenější