Novinky

Servisní služby pro SUN technologie VS MF

sekce 03 - Majetek státu
sekce 03 - Majetek státu

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Zrušená
Aktualizováno 23. 11. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF59/94716/2011-591
NázevServisní služby pro SUN technologie VS MF
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva neomezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku ze dne18.10.2011
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - text výzvy (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do24. 10. 2011 12:00
Otevírání obálek24. 10. 2011 v 12:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

E-tržištěwww.allytrade.cz - č.j. MF: 59/94716/2011-332

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 59 – odbor Provoz ICT a uživatelská podpora
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

COMPAREX CZ s. r.o. , Dědinská 29, 16000, Praha 6

Cena2 360 160,00 Kč
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 22.11.2011

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

Byla podána pouze jediná nabídka

Kód agendy§14, odst. 3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější