Novinky

Servisní a technická podpora certifikačních služeb resortu MF

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Veřejná zakázka
 • Jednací řízení
 • Bez uveřejnění
 • Podlimitní
 • Služby
Aktualizováno 27. 10. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/65839/2011/Se
NázevServisní a technická podpora certifikačních služeb resortu MF
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne20.07.2011
Evidenční číslo ISVZ60066320
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k jednání
  • Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
  • Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Podání nabídek do29. 8. 2011 
Otevírání obálek29. 8. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - vepsat  evidenční číslo: 60066320-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 60066320 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazečTelefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle
Cena3 187 356,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 08.09.2011

 • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZajišťuje servisní podpory IS pro poskytování vnitřních certifikačních služeb a certifikačních služeb poskytovaných akreditovaným poskytovatelem podle zákona č. 227/2000 o elektronickém podpisu, nezbytných pro elektronizaci veřejné správy.
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden zájemce.

Doporučované

Nejčtenější