Novinky

Rozšířený rozsah dodávky RISPR v rámci projektu Integrovaného informačního systému Státní podkladny (IISSP)

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Veřejná zakázka
 • Jednací řízení
 • Bez uveřejnění
 • Nadlimitní
 • Služby
Aktualizováno 10. 6. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/51868/2011/T
NázevRozšířený rozsah dodávky RISPR v rámci projektu Integrovaného informačního systému Státní podkladny (IISSP)
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení25.05.2011
Evidenční číslo ISVZ60061405
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k jednání
  • Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
  • Příloha č. 2 - Specifikace
  • Příloha č. 3 - Obchodní a platební podmínky
Podání nabídek do31. 5. 2011 
Otevírání obálek31. 5. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz - vepsat  evidenční číslo: 60061405-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 60061405 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 Finanční - oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

IBM Česká republika, spol.s r.o., V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4

CenaKč 50 000 000,-- bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 3. června 2011

 • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu PDF)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech - § 8
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden uchazeč.

Doporučované

Nejčtenější