Novinky

Rozšíření systému JBS o průběžné měření teploty a ostatních parametrů v technologických místnostech IT objektů Ministerstva financí

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Veřejná zakázka
 • Dodávka
 • Zjednodušené řízení
 • Podlimitní
Aktualizováno 4. 1. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/88349/201/Se
NázevRozšíření systému JBS o průběžné měření teploty a ostatních parametrů v technologických místnostech IT objektů Ministerstva financí
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Zjednodušené řízení
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníDne23.09.2011
Evidenční číslo ISVZ7000000004269
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k podání nabídky (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k podání nabídky
  • Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace
  • Příloha č. 2 –  Obsah nabídky
  • Příloha č. 3 –  Krycí list nabídky
  • Příloha č. 4 –  Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky
  • Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
  • Příloha č. 6 – Seznam subdodavatelů, kterým dodavatel má v úmysl zadat části zakázky
Podání nabídek do10. 10. 2011 15:00
Otevírání obálek11. 10. 2011 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   -vepsat  evidenční číslo: 7000000004269-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 7000000004269 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 Finanční - oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Do 10. 10. 2011 do 15:00 hodin

Vybraný uchazeč

ELTES, s. r. o.

Cena3 000 135,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 14.12.2011

 • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyVnitřní bezpečnostní předpisy.
Poznámky

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení zadávaném podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Doporučované

Nejčtenější