Novinky

Publikace údajů CSÚIS na Internetu MF – provoz 2011

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Jednací řízení
  • Bez uveřejnění
  • Podlimitní
  • Služby
Aktualizováno 22. 2. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/107739/2011/Se
NázevPublikace údajů CSÚIS na Internetu MF – provoz 2011
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne09.12.2011
Evidenční číslo ISVZ7203012007698
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha č. 1 - Obchodní a platební podmínky
  • Příloha č. 2 - Podrobná specifikace veřejné zakázky
Podání nabídek do15. 1. 2012 
Otevírání obálek15. 1. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - vepsat  evidenční číslo: 7203012007698 - sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 77203012007698 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Asseco Central Europe, a.s.

Cena2 950 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 8.2.2012

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZakázka vychází z ustanovení § 21a odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění posledních změn
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden zájemce.

Doporučované

Nejčtenější