Novinky

Příprava území po ukončené hornické činnosti DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA - areál Bezruč 2. etapa

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Veřejná zakázka
 • Otevřené řízení
 • Podlimitní
 • Stavební práce
Aktualizováno 30. 11. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF45/29780/2011
NázevPříprava území po ukončené hornické činnosti DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA - areál Bezruč 2. etapa
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Otevřené řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízení07.06.2011
Evidenční číslo ISVZ60061118
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - č.j. 45/29780/2011
ke stažení ve formátu PDF

Přílohy č. 1 - 6
ke stažení ve formátu PDF

 • příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
 • příloha č. 2 - Výkaz výměr
 • příloha č. 3 - Projektová dokumentace - není uveřejněna  -  na požádání zadavatel umožní do ni nahlédnout
 • příloha č. 4 - Novelizace Směrnice mezirezortní komise
 • příloha č. 5 - Dohoda o spolupráci mezi dodavatelem a právnickou osobou
 • příloha č. 6 - Rozhodnutí č. 171/2005 o povolení odstranění stavby

Poskytování zadávací dokumentace - EKOLOGICKÉ VZ

Všeobecné informace Ministerstva financí k poskytování zadávací dokumentace- (pro druh VZ: Otevřené řízení)

 • Objednání zadávací dokumentace (žádost)
 • Úhrada nákladů za zadávací dokumentaci
 • Vyzvednutí zadávací dokumentace

Příloha - Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace u Ministerstva financí-(pro druh VZ: Otevřené řízení)

Podání nabídek do30. 6. 2011 16:00
Otevírání obálek12. 7. 2011 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - vepsat  evidenční číslo: 60061118-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 60061118 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Skanska a.s.; IČ: 26271303; Líbalova 1/2348; 149 00 Praha 4 - Chodov

Cena2 932 757,-- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium-Nejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 12.10.2011

 • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu PDF)
Ceny ostatních uchazečů

3 099 307,-- Kč bez DPH
3 544 178,-- Kč bez DPH

Kód agendy* - (identifikace paragrafu a zákona, ze kterého vychází kompetence MF, pro jejíž podporu bude předmět VZ použit)
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější