Novinky

Poskytování služeb servisu, správy a údržby komunikační a systémové infrastruktury MF

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Veřejná zakázka
 • Otevřené řízení
 • Nadlimitní
 • Služby
Aktualizováno 3. 1. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/72379/2011/BA
NázevPoskytování služeb servisu, správy a údržby komunikační a systémové infrastruktury MF
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání "Oznámení o zakázce" do ISVZ, resp. Věstníku EU dne 23. 08. 2011 (uveřejněno v ISVZ dne26.08.2011
Evidenční číslo ISVZZahájení - EČ 60064554. ukončení EČ 7000000004274
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Část A., B. a  C. (vč. příloh) -ke stažení ve formátu PDF

 • Zadávací dokumentace
 • Příloha č. 1 - Specifikace předmětu VZ
 • Příloha č. 2 - Platební a obchodní podmínky
 • Příloha č. 3 - Seznam HW prvků (Tabulka)
Podání nabídek do3. 10. 2011 12:00
Otevírání obálek4. 10. 2011 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

1) www.isvzus.cz  - pod EČ 6004554 / 7000000004274 - vepsat  evidenční číslo: 6004554 / 7000000004274 -  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 6004554 / 7000000004274 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

2) PROFIL zadavatele:
    http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73 

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor - 23 - Finanční
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Do 03. 10. 2011 do 12:00 hodin

 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 30.09.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 30.09.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 30.09.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 30.09.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 30.09.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 30.09.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 27.09.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 23.09.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 22.09.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 15.09.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 15.09.2011  
  • Příloha č. 1 k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám ze dne 15.09.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 13.09.2011
Vybraný uchazeč

ANECT a.s., Vídeňská 125, 119 00 Brno, IČ 25343029

Cena31,999.131,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 08.12.2011

 • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

V Kč bez DPH:

 • 2. pořadí 33,016.713,- ;
 • 3. pořadí  33,844.015,20 
Kód agendyZajištění veřejné zakázky se vztahuje k činnostem nutným pro zajištění běžného provozu Ministerstvo financí.
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější