Novinky

Poskytování servisu, správy a technické podpory bezpečnostní infrastruktury

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Jednací řízení
  • Bez uveřejnění
  • Podlimitní
  • Služby
Aktualizováno 14. 2. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/108 966/2011/BA
NázevPoskytování servisu, správy a technické podpory bezpečnostní infrastruktury
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne14.12.2011
Evidenční číslo ISVZ7203010007625
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k jednání
  • Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
  • Příloha č. 2 - Krycí list
Podání nabídek do27. 12. 2011 
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - vepsat  evidenční číslo: 7203010007625-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 7203010007625 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ANECT, a.s., Vídeňská 126, 619 OO Brno, IČ 25313029

Cena3,187.336,80,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 23.1.2012

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyVeřejná zakázka se vztahuje k činnostem nutným pro zajištění údržby a provozu majetku Ministerstva financí ve smyslu § 14 odst. 1 a 3 zákona 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější