Novinky

Likvidace opuštěného důlního díla Žebračka

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Ekologické zakázky
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Stavební práce
  • Veřejná zakázka
  • Zrušená
Aktualizováno 30. 11. 2011

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF45/65788/2011
NázevLikvidace opuštěného důlního díla Žebračka
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízení26.07.2011
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentaceZadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF
Podání nabídek do10. 8. 2011 
Otevírání obálek17. 8. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona VZ - krajně naléhavý případ - zadavatel k jednání vyzval 5 dodavatelů

 

Dne 30.11.2011 zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce Likvidace opuštěného důlního díla Žebračka.
Důvod zrušení ZŘ ve smyslu zákona VZ

  • Dle § 84 odst. 4 zákona VZ

Stručný důvod zrušení ZŘ

Zadavatel tímto využívá svého práva, které vyplývá ze zákona VZ a v době před uzavřením smlouvy ruší zadávací řízení. Důvodem pro toto rozhodnutí je podání podnětů k přezkoumání závazného příkazu báňského inspektora Obvodního báňského úřadu Ostrava ze dne 28.4.2011 památkovou inspekcí Ministerstva kultury a Ministerstvem životního prostředí pro jeho rozpor s právními předpisy, s ohledem na hrozbu vážné újmy na veřejném zájmu ochrany přírody  a úseku státní památkové péče, která by vznikla jeho naplněním. Tato skutečnost vede zadavatele k učinění rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení neboť předmětný závazný příkaz, kterým bylo nařízeno bezodkladné provedení definitivní likvidace propadu území – likvidace opuštěného důlního díla Žebračka, byl hlavním důvodem pro zahájení zadávacího řízení. 

Doporučované

Nejčtenější