Novinky

Humanizace zajištěných nebo likvidovaných starých důlních děl a odplyňovacích vrtů v intravilánu města Ostravy

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Veřejná zakázka
 • Otevřené řízení
 • Nadlimitní
 • Služby
Aktualizováno 24. 2. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF45/68699/2011
NázevHumanizace zajištěných nebo likvidovaných starých důlních děl a odplyňovacích vrtů v intravilánu města Ostravy
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení22.09.2011
Evidenční číslo ISVZ60065729; 7203011008140 (po podpisu smlouvy)
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - č.j. 45/68699/2011
ke stažení ve formátu PDF

 • Přílohy č. 1 - 5 (ke stažení ve formátu PDF)
  • Příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
  • Příloha č. 2 - Výkaz výměr; Rozpis prací oplocení_P1 až P10
  • Příloha č. 3 - Projektová dokumentace - není uveřejněna - na požádání zadavatel umožní do ní nahlédnout.
  • Příloha č. 4 - Pravidla mezirezortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
  • Příloha č. 5 - Dohoda o spolupráci mezi dodavatelem a právnickou osobou

Poskytování zadávací dokumentace - EKOLOGICKÉ VZ

Všeobecné informace Ministerstva financí k poskytování zadávací dokumentace - (pro druh VZ: Otevřené řízení)

 • Objednání zadávací dokumentace (žádost)
 • Úhrada nákladů za zadávací dokumentaci
 • Vyzvednutí zadávací dokumentace

Příloha - Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace u Ministerstva financí - (pro druh VZ: Otevřené řízení)

Podání nabídek do15. 11. 2011 16:00
Otevírání obálek22. 11. 2011 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - vepsat  evidenční číslo: 60065729; 7203011008140 (po podpisu smlouvy)-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 60065729 - 7203011008140 (po podpisu smlouvy)pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 07.11.2011
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 19.10.2011
Vybraný uchazeč

After mining, s.r.o.; IČ: 64618650; Škrobálkova 158/21; 718 00  Ostrava - Kunčičky

Cena159.915.400,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 06.02.2012

 • Smlouva na poskytování služeb (ke stažení ve formátu PDF)
Ceny ostatních uchazečů

165.254.300,00  Kč bez DPH

Kód agendy* - (identifikace paragrafu a zákona, ze kterého vychází kompetence MF, pro jejíž podporu bude předmět VZ použit)
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější