Novinky

Doplnění hybridních čipových karet (kontaktní i bezkontaktní čip) využívající technologii .NET Framework for Smart Cards

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Veřejná zakázka
 • Otevřené řízení
 • Nadlimitní
 • Dodávka
Aktualizováno 6. 1. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/90445/2011/D
NázevDoplnění hybridních čipových karet (kontaktní i bezkontaktní čip) využívající technologii .NET Framework for Smart Cards
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníodesláním formuláře „Oznámení o zakázce“ k uveřejnění v IS VZ dne6.10.2011
Evidenční číslo ISVZ60066198, 7000000004600
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - č.j. 232/90445/2011/D
-
ke stažení ve formátu PDF

 • Část A - Pokyny pro dodavatele
 • Část B - Krycí list nabídky
 • Část C - Osnova pro zpracování nabídky
 • Příloha č. 1 - Podrobná specifikace VZ
 • Příloha č. 2 - Platební a obchodní podmínky
 • Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Podání nabídek do23. 11. 2011 10:00
Otevírání obálek23. 11. 2011 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - vepsat  evidenční číslo: 60066198; 7000000004600-  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 60066198; 7000000004600 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor - 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

DATASYS s.r.o.; se sídlem Jeseniova 2829/20,13000 Praha 3, IČ:61249157; DIČ: CZ 61249157

Cena4 100 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 21.12.2011

 • Smlouva o poskytnutí služeb - (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

-

Nejčtenější