Novinky

Dodávka hardware pro migraci LAN Lazarská na 10GE – 2 kusy centrálních přepínačů

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Dodávka
 • Podlimitní
 • Veřejná zakázka
 • Zjednodušené řízení
 • Zrušená
Aktualizováno 18. 1. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF232/101997/2011/D
NázevDodávka hardware pro migraci LAN Lazarská na 10GE – 2 kusy centrálních přepínačů
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Zjednodušené řízení
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízení24.11.2011
Evidenční číslo ISVZ7251010005719
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k podání nabídky (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF a Word

 • Výzva k podání nabídky
 • Příloha č. 1 - Specifikace předmětu veřejné zakázky
 • Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
 • Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
 • Příloha č. 4 – Obchodní a platební podmínky
Podání nabídek do13. 12. 2011 
Otevírání obálek13. 12. 2011 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.e-zakazky.cz/odkaz na externí web
http://www.isvzus.cz/   - vepsat  evidenční číslo: 7251010005719 -  sjet dolů a zadat „hledej“ - pro větší detail  kliknout na modře napsané podtržené „evid. číslo VZ“ 7251010005719 - pro tisk kompletního formuláře kliknout na modře napsané podtržené „verze pro tisk"

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 Finanční - oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
 • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 30.11.2011
Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

Veřejná zakázka zrušena rozhodnutím zadavatele dne 17.01.2012

 • Rozhodnutí ve smyslu § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení zadávacího řízení.
  Důvod zrušení:
  V průběhu zadávacího řízení byly všechny nabídky kromě jedné vyřazeny.

Doporučované

Nejčtenější