Novinky

Analýza a návrh konsolidace provozních činností zajišťovaných odbory ICT MF

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
Aktualizováno 6. 2. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF33/110858/2011-333
NázevAnalýza a návrh konsolidace provozních činností zajišťovaných odbory ICT MF
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva omezenému počtu 5 zájemcům o veřejnou zakázku ze dne22.12.2011
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - text výzvy 
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do4. 1. 2012 12:00
Otevírání obálek4. 1. 2012 v 12:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

E-tržiště www.allytrade.cz - 33/107027/2011-333

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 33 – Řízení ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Logica Czech Republic s.r.o.  IČ: 62412388

Cena2 154 000,00 Kč
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 31.01.2012

  • Smlouva o poskytnutí služeb (ke stažení ve formátu Pdf)
Ceny ostatních uchazečů

2 194 800,00 Aitcom Partner

Kód agendyOrganizační řád MF
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější