CZ EN

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek MF

Veřejné výběrové řízení
NázevVýzva k podání nabídek na postoupení pohledávek MF
Předmět veřejného výběrového řízení

Podávání nabídek na postoupení pohledávek České republiky – Ministerstva financí za dlužníkem

 • AO Invest, spol. s r.o., se sídlem Brno, Heinrichova 30, IČ 25590936 
Celková výše pohledávek607 933 734,55 Kč - ke dni 31.5.2010
Zahájení veřejného výběrového řízeníOd 14.6.2010
Poskytování vybraných informací o předmětu výběrového řízení

Podmínkami pro obdržení vybraných informací o pohledávkách a jejich zajištění je uzavření „Dohody o zachování mlčenlivosti“, podepsání „Čestného prohlášení“, předložení originálu či ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší jednoho měsíce) či živnostenského listu, popř. osvědčení o podnikání podle zvláštních předpisů, je-li zájemce podnikatelem, apod., a předložení dokladu o zaplacení nevratného administrativního poplatku. Tyto informace může zájemce obdržet u níže uvedené kontaktní osoby ve lhůtě do 5 dnů od podání žádosti o ně.

Kontaktní osoby MF:

 • Ing. Robert Šrejma,
 • telefonní spojení 257044648, 608 880 666, fax 233373034,
 • e-mailová adresa robert.srejma@mfcr.cz , a to v pracovní dny od 10,00 do 15,00 hodin
 • JUDr. Pavla Urbánková,
  telefonní spojení 257044651, fax 233373034,
  e-mailová adresa pavla.urbankova@mfcr.cz , a to v pracovní dny od 10,00 do 15,00 hodin 
Podání nabídek do2010-07-16 15:00
Způsob doručení nabídek

Doporučeným psaním nebo osobně v podatelně MF, Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, v zalepené obálce, opatřené v levém horním rohu obálky, pod adresou odesilatele (lícní strana), výrazným nápisem
„ODBOR 45, NABÍDKA POHLEDÁVEK – IČ (název)  dlužníka xxxx NEOTEVÍRAT!“.

Adresa vyhlašovateleČeská republika – Ministerstvo financí,se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, IČ: 00006947
Uveřejněná zadávací dokumentace
 • Výzva k podání nabídky na postoupení pohledávek MF
 • Všeobecné podmínky České republiky – ministerstva financí pro postupování pohledávek třetím osobám za úplatu ve výběrovým řízení
 • Příloha č. 1 - Smlouva o postoupení pohledávek
 • Příloha č. 2 - Dohoda o zachování mlčenlivosti
 • Příloha č. 3 - Čestné prohlášení 
Poznámky
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.