Novinky

Jsou tyto v analýze uváděné sumy reálné, tedy lze opravdu předpokládat, že konečné náklady na dořešení těchto škod budou u variant A, C v této výši?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 6. 6. 2009
Komu: Martina Patočková; MF Dnes
Kdo: Tomáš Uvíra

Otázka: Jsou tyto v analýze uváděné sumy reálné, tedy lze opravdu předpokládat, že konečné náklady na dořešení těchto škod budou u variant A, C v této výši?

Odpověď: Uváděné ceny a výdaje v analýze počítají s částkou ve výši garancí, nikoliv s částkou, která bude vysoutěžená. Tato částka ve výši garance byla následně použita jednotně v ekonomickém modelu, jehož účelem bylo posoudit jednotlivé varianty z ekonomického hlediska a z hlediska finančních dopadů.

Doporučované

Nejčtenější