Novinky

Proč je podle vás tak velký rozptyl mezi odhadem MŽP o nákladech na sanaci zbývajících ekologických škod a danými garancemi za 114 miliard?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 11. 7. 2008
Komu: Martina Patočková; MF Dnes
Kdo: Zuzana Chocholová

Otázka: Proč je podle vás tak velký rozptyl mezi odhadem MŽP o nákladech na sanaci zbývajících ekologických škod a danými garancemi za 114 miliard?

Odpověď: Jak sama píšete, MŽP má ODHAD NÁKLADŮ, zatímco 114.5 mld. jsou ZBYTKOVÉ GARANCE.

1) Při procesu privatizace se stát jednotlivým nabyvatelům bývalých státních podniků smluvně zavázal (tzv. ekologickými smlouvami), že na své náklady odstraní staré ekologické zátěže, které v těchto lokalitách zbyly po čtyřicetiletém socialistickém hospodaření, a to až do určité garantované výše.

Výše garancí při uzavírání jednotlivých ekologických smluv s nabyvateli bývalých státních podniků (touto agendou se až do konce roku 2005 zabýval Fond národního majetku) nebyla vždy stanovena ve vztahu k předpokládaným zátěžím - pravidla pro stanovení výše garancí se v čase měnila, a např. ve smlouvách uzavřených před rokem 2001 byla výše garancí stanovena ve výši obchodního jmění daného nabyvatele. Až u smluv od roku 2001 se výše garancí stanovuje na základě analýzy rizik na dané lokalitě. Garance jsou tedy pouhou horní hranicí toho, co se stát zavázal uhradit, neznamená to, že tolik to skutečně bude stát.

2) Nemáme informace, na základě čeho došlo MŽP ke svému odhadu.

Doporučované

Nejčtenější