Novinky

Neexistuje na MF alespoň hrubý odhad z dob FNM, které mělo podle usnesení vlády z roku 2001 výši garancí zreálnit?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 21. 11. 2008
Komu: Martina Patočková; MF Dnes
Kdo: Tomáš Uvíra

Otázka: Neexistuje na MF alespoň hrubý odhad z dob FNM, které mělo podle usnesení vlády z roku 2001 výši garancí zreálnit?

Odpověď: Jakékoliv staré odhady nákladů jsou v daném případě z podstaty věci bohužel zcela nepoužitelné. Teprve nyní byly dokončeny dosud chybějící analýzy rizik ke všem dotčeným lokalitám, které jsou základním podkladem pro stanovení závazných limitů znečištění a nutných opatření k nápravě. A teprve na základě těchto limitů a opatření k nápravě lze kalkulovat náklady na odstranění SEZ.

Doporučované

Nejčtenější