Novinky

Kroky MF při řešení situace

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Vyhodnocení stavu

Ekoakázka - Vyhodnocení stavu

Kroky k řešení situace

  • 31. prosince 2005 - FNM ukončil svou činnost a k 1. lednu 2006 agenda přešla na Ministerstvo financí
  • říjen 2007 - MF vládě předložilo pracování analýzu situace a varianty dalšího postupu. Vláda uložila MF materiál dále rozpracovat. MF tedy posouzením variant a návrhem optimálního řešení pověřilo renomovanou mezinárodní poradenskou firmu A. T. Kearney.
  • březen 2008 - společnost A.T.Kearney předložila analýzu možných variant a návrh optimálního řešení - Ekonomická a právní analýza možných variant řešení odstraňování ekologických zátěží vzniklých před privatizací a návrh optimálního řešení
  • duben až listopad 2008 - MF připravilo na základě této analýzy návrh materiálu pro vládu, byl projednán v meziresortním připomínkovém řízení, všechny připomínky byly vypořádány
  • 24. listopadu 2008 - vláda jednomyslně schválila řešení formou jedné komplexní zakázky

Doporučované

Nejčtenější