Novinky

2022

Zpravodaj Ministerstva financí vydávaný v roce 2022.

ilustrace

Vydáno

Zpravodaj MF - 7/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červenec 2022.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: České předsednictví EU 2022, Ministerstvo financí k Ukrajině, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. pololetí 2022, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2022, Plnění státního rozpočtu ČR za červen 2022, Výroční zpráva o činnosti FAÚ za rok 2021, Stanovisko CHJ č. 2/2022 k aplikaci principu jednotného auditu, Stanovisko CHJ č.3/2022 k předběžné řídící kontrole u příjmových operací, Cenový věstník 15/2022, Cenový věstník 16/2022, Přehled platných smluv, Konference Cyberspace 2022 a její panel zaměřený na otevřené finance, Bulletin inovací 7/2022, Sdělení k § 6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, po novelizaci provedené zákonem č. 142/2022 Sb., MP/05/2022 – Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – Evidence způsobu užití stavby v katastru nemovitost, Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2021 a další témata.
 • EU a zahraničí: Čistá pozice ČR vůči EU dosáhla v pololetí 23,5 miliardy, celkem ČR získala již přes bilion korun. Metodický pokyn pro nesrovnalosti pro Národní plán obnovy na období 2021-2026, Uživatelská příručka pro vyplňování hlášení nesrovnalostí – Národní plán obnovy (2021-2026) a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 6/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červen 2022.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: České předsednictví EU 2022, Ministerstvo financí k Ukrajině, Státní rozpočet v kostce – 2022, Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 4. 2022, Plnění státního rozpočtu ČR za květen 2022, Cenová regulace a kontrola - Vývoj cenové regulace v jednotlivých odvětvích, Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2021, Zákon č. 129/2022 Sb., Vyhláška č. 160/2022 Sb., Přehled dohod o podpoře a ochraně investic, Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z ESF, FS a ENRF 2014 – 2020 (s účinností od 1.11.2018), Finanční zpravodaj číslo 8-10/2022, Cenový věstník 13/2022, Cenový věstník 14/2022, Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021, Nařízení o pilotním režimu DLT, Bulletin inovací 6/2022, Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2021 a další témata.
 • EU a zahraničí: Ministři financí ČR a Kataru podepsali smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, Setkání zahraničních expertů k Analýze regulace řízení a kontroly veřejných financí, Setkání zástupců České republiky a Portugalska k tématu systému řízení a kontroly veřejných financí, Zpráva o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2021, Výroční zpráva OLAF za rok 2021 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 5/2022, Finanční a ekonomické informace 6/2022 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 5/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc květen 2022.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Vláda spouští nové webové stránky k boji s drahotou, Ministerstvo financí k Ukrajině, 53. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2022–2025), Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2023 až 2025, Konvergenční program České republiky (duben 2022), Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2022, Plnění státního rozpočtu ČR za duben 2022, Komentáře a stanoviska k oceňování majetku, Zákon č. 25/2017 Sb., Novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech předložena vládě, Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další související zákony, Cenový věstník 11/2022, Cenový věstník 12/2022, Plán legislativních prací MF na rok 2022, Ministerstvo financí zahájilo projekt na podporu finančních inovací a využití potenciálu dat ve finančních službách, Vyhodnocení veřejné konzultace k zákonu o platebním styku a směrnici PSD2 a další témata.
 • EU a zahraničí: Setkání zástupců České republiky a Spojeného království k tématu systému řízení a kontroly veřejných financí, Setkání zástupců České republiky a Rakouské republiky k tématu systému řízení a kontroly veřejných financí, Veřejné konzultace týkající se přezkumu revidované druhé směrnice o platebních službách (PSD2), Evropská komise zveřejnila návrh revize úpravy smluv o finančních službách pro spotřebitele na dálku, Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2021 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 4/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc duben 2022.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministerstvo financí k Ukrajině,     Makroekonomická predikce - duben 2022, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2022, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (1. čtvrtletí 2022), Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2022 – aktualizace, Plnění státního rozpočtu ČR za březen 2022, Priority zadávání ekologických zakázek, Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2021, Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 (s účinností od 1. května 2022), Finanční zpravodaj číslo 7/2022, Cenový věstník 9/2022, Cenový věstník 10/2022, Bulletin inovací 4/2022, Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2021 a další témata.
 • EU a zahraničí: Setkání zástupců České republiky a Lotyšska k tématu systému řízení a kontroly veřejných financí, ECOFIN: Ministři financí jednali o hospodářských dopadech války na Ukrajině, Zasedání Rady ECOFIN dne 5. dubna 2022, Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na rok 2022 financovaných v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům (EUAF), Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích, Příručka pro vnější hlášení v IMS, Národní strategie ochrany a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na:  Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 4/2022 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 3/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc březen 2022.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministerstvo financí k Ukrajině, Sněmovna schválila nový rozpočet s deficitem 280 mld. Kč, o 97 mld. Kč menším než plánovala minulá vláda, Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů, Plnění státního rozpočtu ČR za únor 2022, Zákon č. 57/2022 Sb., Vyhláška č. 412/2021 Sb., Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa, Metodická pomůcka – Vyměřování místních poplatků a aplikace vybraných ustanovení daňového řádu, Finanční zpravodaj číslo 5/2022, Finanční zpravodaj číslo 6/2022, Cenový věstník 7/2022, Cenový věstník 8/2022, Bulletin inovací 3/2022, Vláda schválila úplné zrušení EET od příštího roku a další témata.
 • EU a zahraničí: Evropská investiční banka podpořila loni v ČR projekty za téměř 30 miliard korun, Evropská komise publikovala návrh revize nařízení CSDR o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry, Setkání zástupců České republiky a Polska k tématu systému řízení a kontroly veřejných financí, Česko-korejský FinTech webinář, Souhrnný plán twinningových projektů na rok 2022, Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice, Změna partnera projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 2/2022 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 2/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc únor 2022.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Státní dluh dosáhl ke konci loňského roku 2,47 bilionu, což odpovídá 40,4 % HDP, Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2021, MF předložilo nový rozpočet s deficitem 280 mld. Kč, o 97 mld. Kč menším než plánovala minulá vláda, Základní ukazatele vývoje stavebního spoření k 31.12.2021 včetně Komentáře, Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2021 včetně Komentáře, Stanovisko k přenechání majetku státu do užívání třetích osob (§ 27 zákona o majetku státu) a další témata.
 • EU a zahraničí: Informace pro klienty Sberbank CZ, Ministerstvo financí k ruské invazi na Ukrajině, Zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Rusku, Čistá pozice ČR vůči EU dosáhla v roce 2021 bezmála 89 mld. Kč a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 1/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc leden 2022.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Zbyněk Stanjura: Prioritou MF bude stabilizace veřejných rozpočtů, zvýšení limitu DPH a rozšíření paušální daně, Makroekonomická predikce - leden 2022, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2022, Informační bulletin č.1/2022, Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2022, Plnění státního rozpočtu ČR za prosinec 2021, Komentáře a stanoviska k oceňování majetku, Vyhláška č. 165/2021 Sb., Vyhláška č. 403/2021 Sb., Výklad k § 69 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), Metodický pokyn CHJ č. 4 – Metodika předávání informací a podnětů na orgány Finanční správy České republiky, verze 2.1, Metodický pokyn CHJ č. 14 – Metodika realizace opatření k vypořádání kontrolních zjištění (aplikace ustanovení § 14e a § 14f rozpočtových pravidel), verze 2.0, Finanční zpravodaj číslo 1-3/2022, Cenový věstník 1-3/2022, Bulletin inovací 1/2022 a další témata.
 • EU a zahraničí: Ministr financí jmenován guvernérem ČR v mezinárodních institucích, Zpráva z mise Mezinárodního měnového fondu (MMF), ECOFIN: Ministři financí jednali o mezinárodním zdanění nadnárodních korporací, Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce, EIB - Evropská investiční banka a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.